Welkom bij CONNECTX Bidstream: Datagestuurde oplossingen voor een veiligere wereld

Bij CONNECTX Bidstream zijn we toegewijd aan het assisteren en helpen van geautoriseerde overheids- en wetshandhavingsinstanties bij het voorkomen, oplossen van misdaden en anti-terrorisme inspanningen in het algemeen. We verstrekken alleen Bidstream-gegevens als het verzoek volledig in overeenstemming is met de GDPR en andere toepasselijke privacywetgeving.

Onze inzet voor veiligheid en rechtvaardigheid:

De gegevens die we via CONNECTX Bidstream beschikbaar stellen, zijn van groot belang gebleken om verschillende sectoren in staat te stellen cruciale levenspatronen met betrekking tot specifieke incidenten op te sporen. We zijn er enorm trots op dat ons platform een waardevol hulpmiddel is in het voortdurende streven naar veiligheid en rechtvaardigheid.

Het potentieel van CONNECTX Bidstream vrijmaken:

Ons geavanceerde platform biedt een innovatieve terugkijkfunctie die helpt in de meedogenloze strijd tegen criminaliteit. Door toegang te krijgen tot historische gegevens en deze te vergelijken met realtime informatie, kunnen wetshandhavingsinstanties effectief aanwijzingen en patronen ontdekken die anders misschien onopgemerkt waren gebleven.

Wereldwijd bereik:

CONNECTX Bidstream is niet gebonden aan grenzen als het gaat om het verbeteren van de wereld. Ons platform maakt het mogelijk om gegevens op te vragen vanuit bijna elk land en elke plaats. We zetten ons in om transparantie en samenwerking te bevorderen door de toegang tot informatie uit verschillende regio's over de hele wereld te vergemakkelijken.

Gegevens voor het grotere goed:

In een snel veranderende wereld spelen gegevens een centrale rol bij het vormgeven van beslissingen en beleid. CONNECTX Forecasting wil data op een ethische en verantwoorde manier gebruiken om positieve verandering te stimuleren. Wij helpen onze klanten met het benutten, beheren en analyseren van deze gegevens door datamanagement tools en on-premise oplossingen te bieden om deze vaak enorme hoeveelheden informatie te beheren.

Alleen voor bevoegde overheids- en wetshandhavingsinstanties

Alleen voor geautoriseerde overheids- en wetshandhavingsdoeleinden. Verzoeken moeten voldoen aan de GDPR en de toepasselijke privacywetgeving voor misdaadpreventie, onderzoek of terrorismebestrijding. Er worden geen NGO's of commerciële verzoeken geaccepteerd.

CONNECTX Bidstream - Gegevens beschikbaar stellen voor een veiligere wereld

VOORUITZICHT
Copyright © 2024 CONNECTX | Alle rechten voorbehouden.
GDPR, CCPA & TCF Missie