Velkommen til CONNECTX Bidstream: Datadrevne løsninger for en tryggere verden

Vi i CONNECTX Bidstream er opptatt av å bistå og hjelpe autoriserte myndigheter og politimyndigheter med å forebygge og oppklare forbrytelser og bekjempe terrorisme generelt. Vi utleverer kun Bidstream-data hvis forespørselen er i full overensstemmelse med GDPR og andre gjeldende personvernlover.

Vårt engasjement for sikkerhet og rettferdighet:

Dataene vi leverer gjennom CONNECTX Bidstream, har vist seg å være avgjørende for at ulike sektorer kan oppdage viktige livsmønstre knyttet til spesifikke hendelser. Vi er svært stolte av at plattformen vår er et verdifullt verktøy i den pågående jakten på sikkerhet og rettferdighet.

Frigjør potensialet i CONNECTX Bidstream:

Vår banebrytende plattform har en innovativ tilbakeblikk-funksjon som bidrar til den nådeløse kampen mot kriminalitet. Ved å få tilgang til historiske data og sammenholde dem med sanntidsinformasjon kan politimyndigheter effektivt avdekke spor og mønstre som ellers ville ha gått upåaktet hen.

Global rekkevidde:

CONNECTX Bidstream er ikke begrenset av landegrenser når det gjelder å gjøre verden til et bedre sted. Plattformen vår gjør det mulig å hente data fra nesten hvilket som helst land, hvor som helst. Vi er opptatt av å fremme åpenhet og samarbeid ved å lette tilgangen til informasjon fra ulike regioner over hele verden.

Data for the Greater Good:

I en verden i rask endring spiller data en avgjørende rolle i utformingen av beslutninger og retningslinjer. CONNECTX Forecasting er opptatt av å bruke data på en etisk og ansvarlig måte for å skape positive endringer. Vi hjelper kundene våre med å utnytte, håndtere og analysere disse dataene ved å tilby datahåndteringsverktøy og lokale løsninger for å håndtere de ofte enorme informasjonsmengdene.

Kun for autoriserte myndigheter og politimyndigheter

Kun for autoriserte myndighets- og politiformål. Forespørsler må være i samsvar med GDPR og gjeldende personvernlovgivning for kriminalitetsforebygging, etterforskning eller terrorbekjempelse. Forespørsler fra frivillige organisasjoner eller kommersielle aktører aksepteres ikke.

CONNECTX Bidstream - data for en sikrere verden

PROGNOSERING
Copyright © 2024 CONNECTX | Alle rettigheter forbeholdt.
GDPR, CCPA & TCF Mission