Aktiver et hvilket som helst publikum over hele verden

CONNEXTX Activation er en avansert plattform som gjør det mulig for spesialiserte organisasjoner å sette i gang programmatiske displaykampanjer, pay-per-click-kampanjer (PPC) og sosiale kampanjer. Ved å utnytte kraften i programmatisk annonsering gjør denne innovative plattformen det mulig å stimulere millioner av mennesker over hele verden til å dele informasjon om en bestemt sak til en betydelig lavere kostnad sammenlignet med tradisjonelle mediekanaler. I tillegg gir CONNECTX Activation uovertruffen nøyaktighet i målrettingen, alt med et enkelt klikk på en knapp.

Programmatisk annonsering har revolusjonert måten informasjon spres på over hele verden. CONNECTX Activation utnytter denne teknologien til å legge til rette for en effektiv og kostnadseffektiv metode for å fremme spesifikke saker, enten det dreier seg om samfunnssikkerhet, sosiale spørsmål eller andre viktige initiativer som spesialiserte organisasjoner står bak.

De viktigste funksjonene i CONNECTX Activation:

  • Programmatiske displaykampanjer: Vår plattform gjør det mulig for spesialiserte organisasjoner å distribuere visuelt engasjerende displaykampanjer som treffer målgruppen. Disse kampanjene er helautomatiserte og optimalisert for å nå de rette personene til rett tid, noe som fører til økt engasjement og oppmerksomhet.
  • Få tilgang til millioner, eller til og med milliarder, av enheter med minimal økonomisk forpliktelse. Få tilgang til det ekspansive display-økosystemet, der konkurransesituasjonen sørger for at prisene for visninger (annonser som vises) forblir svært rimelige. Dette økosystemet lever av den intense konkurransen mellom utallige apper og nettsteder, noe som gjør det til en ideell plattform for å nå ut til store målgrupper på en kostnadseffektiv måte.

Fordeler med CONNECTX-aktivering:

  • Kostnadseffektivitet: CONNECTX Activation gjør det mulig for virksomheter å nå sine kommunikasjonsmål og samle inn informasjon til en brøkdel av kostnadene sammenlignet med tradisjonelle mediekanaler. Ved å utnytte programmatisk annonsering sikrer plattformen optimal budsjettallokering og større avkastning på investeringen.
  • Global rekkevidde: Ved å utnytte kraften i programmatisk annonsering legger CONNECTX Activation til rette for global spredning av informasjon. Budskapene kan nå ut til millioner av mennesker i ulike land og fremme internasjonalt samarbeid og støtte til en bestemt sak.
  • Nøyaktig målretting: Plattformen tilbyr uovertruffen presisjon når det gjelder målretting. Brukerne kan definere spesifikk demografi, interesser, atferd og lokasjoner for å sikre at budskapet når ut til den mest relevante målgruppen.
  • Brukervennlig grensesnitt: CONNECTX Activation har et intuitivt og brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt for spesialiserte organisasjoner å opprette, lansere og administrere kampanjer. Support- og opplæringstilbudet er omfattende.

CONNECTX Activation er en banebrytende plattform for spesialiserte organisasjoner som ønsker å spre informasjon, skape oppmerksomhet og mobilisere støtte til sine hjertesaker. Ved hjelp av programmatisk annonsering gir denne plattformen millioner av mennesker over hele verden mulighet til å delta aktivt i viktige saker, støtte menneskerettighetene og menneskeheten som helhet. Samtidig opprettholder initiativtakeren kostnadseffektivitet og uovertruffen målrettingspresisjon.

Bli med oss i dag og utnyt potensialet i CONNECTX Activation til å få varig innvirkning på saken din, til beste for samfunnet og verden som helhet.

Aktivering
Copyright © 2024 CONNECTX | Alle rettigheter forbeholdt.
GDPR, CCPA & TCF Mission