Välkommen till CONNECTX Bidstream: Datadrivna lösningar för en säkrare värld

På CONNECTX Bidstream är vi fast beslutna att bistå och hjälpa auktoriserade myndigheter och brottsbekämpande organ att förebygga, lösa brott och bekämpa terrorism i allmänhet. Vi tillhandahåller endast Bidstream-data om begäran är i full överensstämmelse med GDPR och andra tillämpliga sekretesslagar.

Vårt åtagande för säkerhet och rättvisa:

De data som vi tillhandahåller via CONNECTX Bidstream har visat sig vara avgörande för att olika sektorer ska kunna upptäcka viktiga livsmönster i samband med specifika incidenter. Vi är oerhört stolta över att vår plattform är ett värdefullt verktyg i den pågående strävan efter säkerhet och rättvisa.

Frigör potentialen i CONNECTX Bidstream:

Vår banbrytande plattform erbjuder en innovativ tillbakablickande funktion, som hjälper till i den obevekliga kampen mot brottslighet. Genom att få tillgång till historiska data och korsreferera dem med realtidsinformation kan brottsbekämpande myndigheter effektivt upptäcka ledtrådar och mönster som annars skulle ha gått obemärkta förbi.

Global räckvidd:

CONNECTX Bidstream är inte begränsad av gränser när det gäller att göra världen till en bättre plats. Vår plattform gör det möjligt att hämta data från nästan vilket land som helst, var som helst. Vi är fast beslutna att främja transparens och samarbete genom att underlätta tillgången till information från olika regioner över hela världen.

Data för det allmänna bästa:

I en snabbt föränderlig värld spelar data en avgörande roll för att forma beslut och policyer. CONNECTX Forecasting vill använda data på ett etiskt och ansvarsfullt sätt för att driva fram positiva förändringar. Vi hjälper våra kunder att utnyttja, hantera och analysera dessa data genom att tillhandahålla datahanteringsverktyg och lokala lösningar för att hantera dessa ofta enorma informationsmängder.

Endast för behöriga myndigheter och brottsbekämpande organ

Endast för behöriga myndigheter och brottsbekämpande ändamål. Förfrågningar måste följa GDPR och tillämpliga sekretesslagar för brottsförebyggande, utredning eller antiterroristinsatser. Inga icke-statliga eller kommersiella förfrågningar accepteras.

CONNECTX Bidstream - kraftfulla data för en säkrare värld

PROGNOSER
Copyright © 2024 CONNECTX | Alla rättigheter förbehållna.
GDPR, CCPA & TCF Mission