Välkommen till CONNECTX Creation, din go-to destination för banbrytande kampanjmaterial online som lämnar ett bestående intryck över gränserna. Vår kreativa avdelning tar fram skräddarsytt innehåll som är särskilt utformat för olika länder och kulturer, så att dina kampanjer kan nå ut till målgrupper över hela världen.

Hur vi skapar material för onlinekampanjer:

 • Kulturella insikter och forskning: Vårt team av skickliga medarbetare genomför djupgående undersökningar och samlar in värdefulla kulturella insikter för att förstå nyanserna och preferenserna hos din målgrupp i olika länder. Detta säkerställer att det material vi skapar inte bara är visuellt tilltalande utan också kulturellt känsligt och relaterbart.
 • Anpassning för specifika länder: Vi är medvetna om att en universallösning inte fungerar när det gäller internationella kampanjer. Det är därför vår kreativa avdelning är så duktig på att ta fram material som är unikt anpassat för specifika länder. Oavsett om det gäller bilder, designelement eller budskap anpassar vi noggrant varje del för att tillgodose den lokala känslan hos din målmarknad.
 • Flerspråkig kapacitet: För att dina kampanjer ska bli riktigt effektiva erbjuder vi förstklassiga översättnings- och språktjänster. Vårt team av erfarna lingvister och modersmålstalare ser till att ditt innehåll översätts korrekt till målspråket så att det behåller sin avsedda innebörd och effekt. På så sätt får du kontakt med din målgrupp på ett djupare plan och kan bygga upp förtroende och trovärdighet. I många scenarier är Google Translate helt enkelt inte tillräckligt specifikt.
 • Mångsidighet och kompatibilitet: Våra kreationer är utformade med mångsidighet i åtanke. Oavsett om det handlar om grafik för sociala medier, appar, hela webbplatser, webbplatsbanners, e-postmallar eller videoinnehåll ser vi till att det material vi producerar enkelt kan distribueras över olika onlineplattformar, vilket säkerställer ett konsekvent och sammanhängande varumärkesbudskap.
 • Överensstämmelse med internationella standarder: På den globala marknaden är det avgörande att följa internationella standarder och bestämmelser. Vår kreativa avdelning ser till att allt material vi producerar uppfyller de juridiska och etiska kraven i varje land, vilket ger dig sinnesro och undviker potentiella hinder.
 • Ständig innovation: Vi håller oss i framkant genom att anamma de senaste trenderna och teknikerna inom onlinemarknadsföring. Från interaktivt innehåll till upplevelser med förstärkt verklighet - vårt kreativa team är utrustat för att skapa innovativt material som fängslar publik över hela världen.
 • Feedback och samarbete: Vi anser att samarbete är nyckeln till att uppnå enastående resultat. Under hela skapandeprocessen välkomnar vi din feedback och dina synpunkter, så att det slutliga materialet återspeglar ditt varumärkes identitet och budskap och ligger i linje med dina kampanjmål.

  På CONNECTX Creation är vårt uppdrag att stärka ert varumärkes globala närvaro och aktiviteter med kreativt material som överbryggar kulturella barriärer och engagerar publiken på lokal nivå. Från idé till genomförande är vi fast beslutna att leverera högkvalitativt innehåll som gör att era onlinekampanjer blir framgångsrika i nästan alla länder.

  SKAPANDE
  Copyright © 2024 CONNECTX | Alla rättigheter förbehållna.
  GDPR, CCPA & TCF Mission